Home    Family Info   Glimme Name    Glimme Book    Spilde Name

The Spilde Name

From Sidsel Spilde sspilde@online.no

"Spildo" is the traditional and present name of the farm(s).  "Spilde", and even "Spilden" as it was recorded in the 1865 census, are variants introduced by Danish officials, or certainly by people trained in Danish language and orthography.  The majority of present-day Spildes write their name "Spilde", but there are also some "Spildo"s.  The history behind that is that the Danes defined the spelling as "Spilde", and most people stuck with that.  Others, at the time when Norwegian national awakening was at it's height (early 1900s), changed the name back to the original, more truly "Norwegian" spelling: Spildo.

 


From Oluf Rygh Norwegian Farm Names:

Listen over gårder er hentet fra "Norske Gaardnavne".

b.11, s.264  
41. Spilde. Udt. spi2lda. -- Spielle NRJ. II 513. Spillenn
NRJ. III 427. Spiilde 1563. Spilde 1567. Spielde 1610. Spilde
1667. 1723.

*Spildar Flt. Samme Navn er Spilde i Granvin (GN. 89), som i MA.
er skr. Spildar (Akk.), í Spildum. Navnet er afledet af spjald n.,
som i det gamle Sprog betegner en Tavle, firkantet Plade, til forskjelligt
Brug, hvoraf det nyere Spjeld (se Bd. II S. 79. XV S. 326); dette Ord fore-
ligger i endel sms. Navne, se Lindaas GN. 87. Jfr. Spjell, GN. 28 i Fjeld. Be-
slægtede Navne ere Spilderen i Melø og Spildra, Navn paa et Skjær ved Vega
og paa en Ø i Malangen (Bd. XVI S. 178). *Spildar forudsætter et Ord
*spildr f., Gen. *spildar, eller *spildi n. (Flt. Spildar, jfr. Indl. S. 12),
som maa have betegnet noget spjeldformet, mulig: noget i et retvinklet Hjørne
udløbende. Med dette *spildr eller *spildi synes Spillum i Klingen (af
*Spildhamarr, skr. Spildam NRJ. III 219) at være sms.; Spillum ligger
ved en Berghammer, som stikker frem i Fjorden i en næsten ret Vinkel.
Spilde i Sund kan fra først af have omfattet hele Strækningen mellem
Korelen og "Pollen", idet Kaarevik (GN. 42), som ogsaa ligger her, synes at
være en yngre Gaard; at Spilde engang har strakt sig saa langt, synes at
fremgaa deraf, at en Holme inderst i Pollen efter Karterne heder "Spilholmen"
(vel af *Spildaholmr, sms. med Gaardnavnet). Den nævnte Strækning
begrændses baade i N. og i S. af vinkelformede Nes; særlig Opmærksomhed
fortjener i denne Forbindelse den temmelig store Landtunge, som stikker frem
i en omtrent ret Vinkel og deler "Pollen" inderst inde i to Arme. Paa Spilde
i Granvin bestaar Indmarken af Moræner, som ere gjennemskaarne af dybe
Furer og tildels løbe ud i spidse Hjørner. Ogsaa der synes saaledes den
forudsatte Betydning af det til Grund liggende Ord *spildr eller *spildi
at passe.

The Spilda Name

 

Spilde is the name of a farm in or near Sund, Norway in Hordaland Fylke.  Spilda is a town or township nearby.  Spildo is the name of a farm near Granvin, Norway.  Searching the Internet, Spilda seems to bring up links that give it a Slovakian origin.  These two links below, give a possible meaning for Spilda.  Spilda, the town, could be a reference to the tall thin trees in the mountains of Norway.

 

From UK & Ireland Genealogy Website Glossary:

Spell, n. C. A thin piece of wood for lighting candles, &c., a spill. It is a common thing to see a bundle of wooden spills hung up by the side of the fireplace in cottages. Icel. Spilda (a slice).

From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [webster]: 

Spell \Spell\, n. [OE. speld, AS. speld a spill to light a candle with; akin to D. speld a pin, OD. spelle, G. spalten to split, OHG. spaltan, MHG. spelte a splinter, Icel. spjald a square tablet, Goth. spilda a writing tablet. Cf. {Spill}splinter, roll of paper, {Spell} to tell the letters of.] A spelk, or splinter. [Obs.] --Holland.

 

 

This page was last updated on Sunday, October 08, 2017 .